Expert & Graduate Camp 2019

Expert & Graduate Camp 2019

Expert & Graduate Camp 2019

Svake godine Krav Maga Hrvatska u suradnji s KMG organizacijom održava Expert i Graduate kamp u kojem naši polaznici i instruktori imaju priliku zajedno trenirati i usavršavati svoje znanje i vještine. Kamp je jedinstvena prilika za rad s vodećim svjetskim stručnjacima iz područja Krav Maga sustava.

Kroz E&G kamp usavršavaju se sve tehnike koje su povezane s tim stupnjevima, od klasičnih prijetnji pištoljem do rješavanja talačkih situacija. Kamp nam pruža priliku velikog broja ponavljanja samih tehnika zbog duljine trajanja, jedan dan na kampu nam pruža 5 do 6 sati rada na samim tehnikama i taktikama iz Krav Maga sustava.

Koji su mi benefiti odlaska na E&G kamp?

• opširnije upoznavanje Krav Maga sustava
• opširnije upoznavanje Krav Maga sustava
• rad s članovima Krav Maga Global tima
• drugačiji uvid u tehnike i taktike
• velik broj ponavljanja i samog usvajanja tehnika
• upoznavanje novih ljudi i kultura
• jedinstveno iskustvo rada s najboljima
• stjecanje certifikata o sudjelovanju najveće Krav Maga organizacije
• mogućnost polaganja za viši stupanj

Krav Maga Global ima svoj tim instruktora koji svoje znanje i vještine dijele diljem svijeta, oni se nazivaju Global International Team (GIT). Tim koji svakodnevno radi na istraživanjima i usavršavanju samih tehnika i taktika te ih prenose ostalim instruktorima u svijetu. Edukacije samog GIT-a vodi glavni instruktor i osnivač Krav Maga Global organizacije Eyal Yanilov.

Koji instruktori vode E&G kamp u Hrvatskoj?

Eyal Yanilov – Master Level 3
osnivač Krav Maga Global organizacije

Tommy Bloom – Expert Level 5

Ilya Dunsky – Expert Level 5

Detalji o kampu

Lokacija: Zagreb, Avenija Dubrovnik 15 (Velesajam, paviljon 6)
Expert kamp: 18. – 22.09.2019., cijena 500 €
Graduate kamp: 19. – 22.09.2019., cijena 300 €
Satnica: 9-17h s pauzom za ručak
Testiranje: zadnji dan, uključeno u cijenu kampa

Profiliranje u konfliktnim situacijama

Profiliranje u konfliktnim situacijama

Profiliranje u konfliktnim situacijama

Često smo čuli, a vjerojatno smo i sami svjedočili scenariju u kojem su na jednu osobu nasrnuli jedan ili više napadača. Ako je žrtva inferiorna u odnosu na napadača ili ako je žrtva nama poznata osoba, većina ljudi osjeti poriv da se umiješa u sukob i zaustavi napad.

Takve situacije imaju svoju dinamiku i najčešće počinju verbalnim sukobom, koji preraste u fizički. U ovom tekstu probat ćemo objasniti što moramo znati i čega moramo biti svjesni prilikom uključivanja u sukob koji još uvijek nije prerastao u fizički.

Uključivanje u sukob radi zaštite neke osobe sigurno je jedan od najrizičnijih postupaka za nas.
Nekoliko je glavnih razloga, a jedan od najbitnijih je da ne poznajemo dinamiku, odnosno uzrok sukoba, niti međusobnu povezanost osoba uključenih u sukob. To može biti neki “plitki” razlog, došlo je do naguravanja jer je netko nekome stao na nogu u prolazu, a može biti puno “dublji” da postoji sukob koji traje već dulje vrijeme i sada je došlo vrijeme kulminacije. U svakom slučaju, ako se odlučimo za intervenciju moramo biti svjesni ovih činjenica.

Profiliranje

Sljedeća bitna stvar je da moramo prije samog postupanja prema napadaču, odraditi tzv. profiliranje, koje se odnosi na napadača i na okolne faktore. Kod profiliranja u obzir moramo uzeti 3 vrste informacija kako bi dobili što kompletniju sliku o incidentu u što kraćem vremenu. Često ljudi koji se profesionalno time bave (osoblje sigurnosti, policajci i sl.) imaju manje od minute od uočavanja incidenata do reakcije.

Koje su to 3 vrste informacija?

 • Znam što Znam, obilježja koja uočavamo na prvu. Neki primjeri:
  – visinu i težinu odnosno konstituciju napadača
  – kako je pozicioniran u odnosu na žrtvu
  – specifična obilježja koja ima, npr. hrvačke uši, neka navijačka obilježja i sl.
 • Znam što NE znam, sve informacije koje nam nedostaju da složimo kompletnu sliku, i svjesni smo da ih što prije moramo otkriti. Neki primjeri:
  – da li je napadač sam ili ih ima još
  – ima li oružje
  – postoji li nešto u njegovoj blizini što može poslužiti kao oružje
  – da li je utjecajem narkotika ili alkohola i sl.
 • Ne znam što ne znam, u određenim situacijama postoje informacije koje ne vidimo na prvu, i ne tražimo ih jer smo fokusirani na ono što je vidljivo na prvu. Ovakvu pojavu u poslovima sigurnosti nazivamo i Black swan. Nema svaka situacija ovakav tip informacija i u većini situacija nam je dovoljno da smo educirani za rad s prve dvije skupine informacija, ali moramo biti svjesni da postoje informacije koje nemamo i okolnosti kojih nismo svjesni. Zanemarivanje ove pojave, često može rezultirati katastrofom.

Ulazak na scenu i pregovaranje

Nakon što smo odradili prvi segment profiliranja slijedi proces ulaska na “scenu”.
U ovoj fazi ostvarujemo prvi kontakt s potencijalnim napadačem i moramo imati u vidu činjenicu da prvi dojam ne ostavljamo dva puta. Da bi ostavili jak prvi dojam prvo moramo moći kontrolirati sebe, odnosno svoje emocije i biti svjesni svoje pojave. To znači da moramo biti svjesni kako izgledamo, kako zvučimo, kako se pozicioniramo, odnosno kakav dojam ostavljamo. Ne sami sebi, nego drugima.
U svim pregovorima postoji pravilo 7-38-55.
To pravilo nam kaže da ljudi stječu prvo dojam o nama na sljedeći način:

 • 7 % izgovorene riječi, odnosno sadržaj riječi koje izgovaramo
 • 38 % ton glasa, koji može biti umirujući, drhtav, piskutav, autoritativan i sl.
 • 55 % govor tijela i neverbalna komunikacija

Nakon što smo ostavili dobar prvi dojam, možemo krenuti u pregovore i pokušati staviti situaciju pod kontrolu. Naravno, svaki od ovih segmenata ima i svoje varijacije koje se primjenjuju u skladu sa specifičnostima svake pojedine situacije.
Gotovo svi pregovori prolaze kroz 5 osnovnih faza.

Autor: Marijan Škiljić, glavni instruktor
Krav Maga Hrvatska

Krav Maga Kids & Teens

Krav Maga Kids & Teens

Krav Maga Kids & Teens

Treninzi za djecu i tinejdžere provode se prema programu Kids & Teens organizacije Krav Maga Global. Prilagođeni su za djecu od 5 do 15 godina, a provode se u manjim grupama do 15 djece.

Uz stručno vodstvo Krav Maga instruktora djeca uče kako prepoznati moguće opasne ili konfliktne situacije, koji je najbolji način da ih spriječe, izbjegnu i riješe te ako je potrebno, kako se zaštititi u slučaju fizičkog kontakta. Također grade i jačaju samopouzdanje i kondicijsku spremu te razvijaju motoričke i funkcionalne sposobnosti

Djeca kroz igru i trening

>> savladavaju tehnike samoobrane za slučaj konfliktnih ili opasnih situacija
>> savladavaju tehnike samoobrane za slučaj konfliktnih ili opasnih situacija
>> stječu samopouzdanje
>> razvijaju motoričke i funkcionalne sposobnosti» usvajaju zdrave životne navike

Treninzi za djecu podijeljeni su u dva programa prema dobi djeteta:
>> Krav Maga Kids za klince uzrasta 5- 10 godina i
>> Krav Maga Teens za tinejdžere 11 – 15 godina.

Zašto treninzi za djecu i teenager-e?

Treninzi samoobrane pogoduju pravilnom tjelesnom razvoju djeteta, pomažu pri regulaciji tjelesnih masnoća, jačaju kosti i mišiće, umanjuju rizik pojave dijabetesa ili prekomjerene težine kod djece. Ona djeca koja su tjelesno aktivna imaju manje problema s nesanicom i bolje se nose sa svakodnevnim tjelesnim i emocionalnim izazovima. Tipičan trening samoobrane za djecu omogućuje razvoj u sveukupnom pogledu života – bilo da se radi o razvoju i vježbanju koncentracije za učenje u školi, disciplini, motoričkom razvoju i kondicijskoj spremi primjerenoj za njihovu dob ili o stjecanju navika pomaganja bližnjima, poštivanje starijih i razvijanju svijesti o važnosti pravovremene reakcije i samopouzdanja.

Dijete će naučiti zaštitit i obraniti sebe i druge od napada, razvit će izdržljivost, snagu i fleksibilnost u vrlo kratkom vremenu, a pritom će se i zabaviti uz raznovrsne igre i odličnu ekipu.

Zajednička odlika treninga za djecu i tinejdžere je specifičan pristup razvoju djeteta primjeren dobi, spolu i različitim mogućnostima djece. Uz stručno vodstvo licenciranih instruktora djeca uče tehnike samoobrane kroz razne realne te moguće scenarije kroz rekonstrukciju mogućih scenarija i opasnosti kao što su konfliktne situacije i napadi u školi ili na ulici, od vršnjaka ili puno jačih napadača.

Treninzi razvijaju svijest o važnosti pravovremene reakcije i samopouzdanja da se bez straha obrane i zatraže pomoć.

Kids Krav Maga (od 5 do 10 godina starosti)

Specifičnost Kids programa je učenje tehnika kroz igru i zabavu. Cilj treninga je, prije svega:Specifičnost Kids programa je učenje tehnika kroz igru i zabavu. Cilj treninga je, prije svega:
>> izgraditi osjećaj za timski rad
>> jačati zdrave životne navike
>> poboljšati samopouzdanje u ključnim godinama za razvoj djece
>> kroz igru i bez opterećenja naučiti tehnike samoobrane

Djeca se uče nositi s konfliktnim situacijama već od vrtića pa do nižih razreda osnovne škole. Treninzi uključuju osobito važne tehnike rane socijalizacije kako bi i ususret školi i novom okružju samopouzdano krenuli kroz život.